Σχεδίαση βάσης - Ποδοσφαιριστής παίζει σε ομάδα που ανήκει σε πρωτάθλημα

Δεδομένα:

  • Μια ομάδα έχει πολλούς ποδοσφαιριστές αλλά αγωνίζεται σε ένα μόνο πρωτάθλημα
  • Κάθε παίκτης αγωνίζεται με μία μόνο ομάδα
  • Χρειάζονται κάποιες στοιχειώδεις πληροφορίες για πρωτάθλημα, ομάδα και παίκτη
  • Η βάση δεδομένων είναι απλή, δεν κρατά ιστορικά στοιχεία, πχ υποβιβασμός ομάδας, ή τις διαδοχικές ομάδες που άλλαξε ένας ποδοσφαιριστής. Απεικονίζει μόνο την τρέχουσα κατάσταση κάθε στιγμή.

Ζητούμενα:

  1. Να προτείνετε ένα μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων για τη σχεδίαση μιας τέτοιας βάσης δεδομένων
  2. Να προτείνετε ένα σχεσιακό μοντέλο για την υλοποίηση μιας τέτοιας βάσης δεδομένων
  3. Να δώσετε τις εντολές SQL για τον ορισμό μιας τέτοιας βάσης δεδομένων
  4. Να δώσετε παραδείγματα INSERT, DELETE και UPDATE για κάθε περίπτωση: πχ καταγραφή ενός νέου πρωταθλήματος, αλλαγή ομάδας ενός ποδοσφαιριστή, ή την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο κτλ
  5. Να απαντήσετε με SQL σε ερωτήσεις όπως, σε ποιο πρωτάθλημα αγωνίζονται οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, ή ποια ομάδα έχει περισσότερους από 5 αθλητές κάτω το 20 ετών, κτλ

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.