Σχεδίαση βάσης - Συγγραφέας γράφει βιβλίο που εκδίδεται από εκδότη

Δεδομένα:

 • Ένα βιβλίο γράφεται μόνο μία φορά, εδώ δε μας απασχολούν οι διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου βιβλίου
 • Κάθε βιβλίο έχει ένα τουλάχιστον συγγραφέα, αλλά πιθανά πολλούς συν-συγγραφείς
 • Κάθε βιβλίο εκδίδεται ακριβώς από έναν εκδότη
 • Χρειάζονται κάποιες στοιχειώδεις πληροφορίες για συγγραφέα και εκδότη, πχ όνομα, επικοινωνία κτλ
 • Κάθε συγγραφέας μπορεί να γράψει πολλά βιβλία
 • Κάθε εκδότης μπορεί να εκδόσει πολλά βιβλία
 • Για κάθε βιβλίο πρέπει να είναι γνωστό με ακρίβεια ο συγγραφέας, ο εκδότης του και το έτος έκδοσης

Ζητούμενα:

 1. Να προτείνετε ένα μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων για τη σχεδίαση μιας τέτοιας βάσης δεδομένων
 2. Να προτείνετε ένα σχεσιακό μοντέλο για την υλοποίηση μιας τέτοιας βάσης δεδομένων
 3. Να δώσετε τις εντολές SQL για τον ορισμό μιας τέτοιας βάσης δεδομένων
 4. Να δώσετε παραδείγματα INSERT, DELETE και UPDATE για κάθε περίπτωση: πχ εισαγωγή νέου βιβλίου, συγγραφέα, αλλαγή του βιβλίου κτλ
 5. Να απαντήσετε με SQL σε ερωτήσεις όπως, ποιος εκδοτικός έχει τα περισσότερα βιβλία, ή ποια χρονιά υπήρξαν οι περισότερες εκδόσεις κτλ

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.