Ασκήσεις SQL: Επανάληψη με ερωτήματα σύζευξης και ομαδοποίησης πινάκων

Μια γενική επανάληψη και ασκήσεις που συνδυάζουν ότι έχει ειπωθεί μέχρι στιγμής:

 SELECT ... 
  FROM ... [NATURAL | INNER | LEFT | RIGHT] JOIN ... 
  WHERE ...
GROUP BY ...
 HAVING ...
ORDER BY ... 

Ερωτήσεις και ασκήσεις με βάση τη διάλεξη [iid=119] από το βιβλίο Βάσεις Δεδομένων και SQL Μια πρακτική Προσέγγιση (κεφάλαιο 10).

Δείτε την περιγραφή της βάσης company εδώ: [iid=112]. Λεπτομέρειες χρήσης της βάσης company εδώ: [iid=400].

company SQL

Οι διαφάνειες με λυμένα παραδείγματα από την αντίστοιχη διάλεξη [iid=120]

Ερωτήσεις

 1. Να βρεθούν οι υπάλληλοι (κωδικός, όνομα, όνομα τμήματος) των τμημάτων 2, 4 και 5 που απασχολούνται σε ένα μόνο έργο.
 2. Να βρεθεί ο τίτλος, η ημερομηνία λήξης και το ποσοστό προόδου όλων των έργων στα οποία εργάζονται τουλάχιστον 2 υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μέσα στο 2004.
 3. Να βρεθεί το πλήθος των υπαλλήλων του τμήματος 3 ανά κωδικό και τίτλο έργου.
 4. Να βρεθεί το πλήθος των εργαζομένων με μισθό στο διάστημα [1100,1600), ανά κωδικό και τίτλο έργου για εκείνα τα έργα που απασχολούν το πολύ 3 υπαλλήλους με το παραπάνω κριτήριο στο μισθό τους. Να δώσετε το αποτέλεσμα με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το πλήθος.
 5. Να βρεθεί το όνομα του τμήματος και το πλήθος των έργων ανά τμήμα, με ημερομηνία έναρξης μετά την 1/6/2004.
 6. Να βρεθούν οι υπάλληλοι (κωδικός, όνομα, όνομα τμήματος) που απασχολούνται σε ένα μόνο έργο με ημερομηνία έναρξης μέσα στο 2004.
 7. Να βρεθεί το πλήθος των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν πριν από τις 1/6/2003 και απασχολούνται σε έργα με πρόοδο λιγότερο από 50\%.
 8. Να βρεθεί ο μικρότερος μισθός υπαλλήλου, ανά κωδικό και τίτλου έργου.
 9. Να βρεθούν οι υπάλληλοι (κωδικός, όνομα, όνομα τμήματος) με μισθό μεταξύ 1100 και 1500 που απασχολούνται σε ένα μόνο έργο.
 10. Να βρεθούν τα τμήματα (κωδικός όνομα) που απασχολούν λιγότερους από 3 υπαλλήλους τους στο έργο με κωδικό 43.
 11. Να βρεθεί ο κωδικός και ο τίτλος όλων των έργων που απασχολούν τουλάχιστον 3 υπαλλήλους.
 12. Να βρεθεί το πλήθος των έργων στα οποία συμμετέχουν υπάλληλοι με ημερομηνία πρόσληψης πριν από την 1/1/2003, ανά τμήμα υπαλλήλων (κωδικό και όνομα), για έργα με ποσοστό προόδου μεγαλύτερο του 40\%.
 13. Να βρεθούν τα τμήματα (κωδικός, όνομα) και το πλήθος των υπαλλήλων ανά τμήμα, για υπαλλήλους που εργάζονται σε έργα με ημερομηνία έναρξης μετά την 1/6/2003, και έργα που απασχολούν περισσότερους από 2 υπαλλήλους. Να δώσετε το αποτέλεσμα με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το πλήθος.
 14. Να βρεθεί ο κωδικός και ο τίτλος των έργων στα οποία απασχολούνται ακριβώς 2 υπάλληλοι του τμήματος 4.
 15. Να βρεθεί το πλήθος των υπαλλήλων που δεν του έχει καθοριστεί μισθός και δεν εργάζονται σε κανένα έργο.
 16. Να βρεθεί το πλήθος των υπαλλήλων και ο μέσος μισθός τους για όσους απασχολούνται στο έργο με κωδικό 12.
 17. Να βρεθεί το πλήθος των υπαλλήλων με μισθό στο διάστημα (1100,1500] ανά κωδικό και τίτλο έργου.
 18. Να βρεθεί το πλήθος των έργων ανά κωδικό και όνομα υπαλλήλου (δηλαδή σε πόσα έργα συμμετέχει κάθε υπάλληλος) με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το πλήθος.
 19. Να βρεθεί το πλήθος των έργων, ανά κωδικό και όνομα υπαλλήλου και όνομα τμήματος.
 20. Να βρεθεί ο μέσος μισθός υπαλλήλων ανά κωδικό και τίτλο έργου.
 21. Να βρεθεί ο τίτλος και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των έργων που απασχολούν υπαλλήλους των τμημάτων 2,3 και 4. Δώστε το αποτέλεσμα με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς την ημερομηνία λήξης του έργου.
 22. Να βρεθεί το όνομα του έργου και ο μέγιστος μισθός υπαλλήλου που απασχολείται σε αυτό, για όλα τα έργα.
 23. Να βρεθεί των πλήθος των υπαλλήλων που δεν ανήκουν στα τμήματα 1 και 3 και δεν απασχολούνται σε κανένα έργο.
 24. Να βρεθεί το πλήθος των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν πριν την έναρξη του έργου με κωδικό 43 στα τμήματα 2 και 5.

Απαντήσεις

Δείτε σχετικά με τον τρόπο αποστολής αποστολής ασκήσεων: [iid=507]

Καλή εξάσκηση!

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.