Δημιουργία πινάκων με SQL

Μια μικρή βάση δεδομένων για την αλληλεπίδραση χωρών και κρατών. Οι απαντήσεις θα πρέπει να περιέχουν εντολές τύπου:

CREATE TABLE tablename
(
  column1 datatype [NOT NULL]
  column2 datatype [NOT NULL]
  ...........................
  CONSTRAINT ... pk PRIMARY KEY ()
  CONSTRAINT ... fk FOREIGN KEY () ...
 );

Παραδείγματα χρήσης μπορεί να περιέχουν εντολές όπως:

INSERT INTO tablename ()
VALUES ();

ή να απαντήσετε σε ερωτήσεις με ερωτήματα τύπου:

 SELECT ...
  FROM ...
  WHERE ...
GROUP BY ...
 HAVING ...
ORDER BY ... 

1η εκδοχή, σύνορα μεταξύ κρατών.

Χάρτης της Ευρώπης

Στόχος είναι να καταγράψετε σε μια βάση δεδομένων τα χερσαία σύνορα μεταξύ κρατών. Για παράδειγμα τα χερσαία σύνορα της Ισπανίας (σε χιλ.) είναι:

 • Ανδόρα, 63.7
 • Γαλλία, 623
 • Γιβραλτάρ, 1.2
 • Μαρόκο, 9.6, 1214
 • Πορτογαλία, 1214
πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Spain

Να δώσετε τις απαραίτητες εντολές SQL για τη δημιουργία όλων των πινάκων που χρειάζονται για την αποθήκευση τέτοιας πληροφορίας. Προσοχή: α) όλες οι αποστάσεις δίνονται σε χιλιόμετρα, β) κάθε πληροφορία αποθηκεύεται μία μόνο φορά, πχ τα σύνορα Ισπανίας-Γαλλίας υπάρχουν μία φορά στη βάση δεδομένων.

Αν (θεωρητικά) συμπληρώσετε όλα τα σύνορα όλων των χωρών γράψτε τις εντολές SQL που υπολογίζουν τα εξής:

 1. Να βρεθούν οι χώρες που το σύνολο των χερσαίων συνόρων τους ξεπερνά το 2000 χιλ.
 2. Να βρεθεί η περίμετρος της Ελβετίας.
 3. Να βρεθούν οι χώρες με το μεγαλύτερο χερσαίο σύνορο.

2η εκδοχή, Eurovision

eurovision

Ας πάρουμε τώρα το παράδειγμα του διαγωνισμού τραγουδιού της ένωσης κρατικών ραδιοφώνων και τηλεόρασης της Ευρώπης, δηλαδή του διαγωνισμού Eurovivion.

Οι διαγωνιζόμενες χώρες συμμετέχουν σε ψηφοφορία για την ανάδειξη του νικητή. Κάθε χώρα βαθμολογεί τις υπόλοιπες βάζοντας 12 πόντους στο καλύτερο τραγούδι, 10 στο δεύτερο καλύτερο, 8 στο τρίτο, 7 στο τέταρτο, κ.λπ., μέχρι 1 βαθμό.

Κάθε χώρα συμμετέχει με ένα τραγούδι.

Να κάνετε μια βάση δεδομένων για την καταχώριση της βαθμολογίας τη βραδιά του μεγάλου τελικού της Eurovision. Πχ, η Ελλάδα δίνει 12 πόντους στην Κύπρο, η Τουρκία δίνει 6 πόντους στην Αλβανία, η Πορτογαλία δίνει 10 πόντους στην Ισπανία, κ.λπ., κ.λπ.

Να δώσετε τις εντολές SQL που υπολογίζουν τα εξής:

 1. Τους πόντους ανά χώρα με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς τους πόντους.
 2. Τη θέση της Ελλάδας στην τελική κατάταξη.
 3. Τις χώρες που έδωσαν στην Ελλάδα περισσότερους πόντους από ότι έδωσαν στον τελικό νικητή.

3η εκδοχή, Διεθνές εμπόριο

εμπόριο Ινδίας

Να δημιουργήσετε τους πίνακες μιας βάσης δεδομένων για την καταγραφή της αξίας των εισαγωγών και εξαγωγών κάθε χώρας ως σύνολο, και ως επιμέρους αξία μεταξύ κρατών. Να κάνετε το παράδειγμα για ένα συγκεκριμένο έτος, πχ το προηγούμενο.

Παράδειγμα αποθηκευμένης πληροφορίας: Η Ελλάδα έκανε εισαγωγές αξίας 62.51 δισεκ. USD. H Ιταλία έκανε εξαγωγές αξίας 440.24 δισεκ. USD. Οι εισαγωγές της Αυστρίας από την Ιταλία είχαν αξία 14.2 δισεκ. USD.

Για κάθε χώρα πρέπει επίσης να καταγράφετε το ΑΕγχΠ (GDP).

Να απαντήσετε με SQL στα παρακάτω ερωτήματα:

 1. Ποια χώρα κάνει τις περισσότερες εξαγωγές στην Γερμανία;
 2. Ποιες χώρες εισάγουν από την Τουρκία περισσότερο από όσο εξάγουν στην Τουρκία;
 3. Ποιο είναι το ποσοστό της αξίας εξαγωγών επί του ΑΕγχΠ κάθε χώρας;

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.