Η ώρα είναι:

Άθροισμα έκπτωσης - υπολογισμός με if στο Excel/Calc

Εδώ παρουσιάζεται ένα από παράδειγμα συνδυασμού των συναρτήσεων if και sum.

Ένα κατάστημα με είδη δώρων προσφέρει 20% έκπτωση στα προϊόντά του. Ωστόσο, αν η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από 20 € η έκπτωση ανέρχεται στο 30%.

$$ d = \begin{cases} 0,2 \times p, & \mbox{if } p \le 20 \\ 0,3 \times p, & \mbox{if } p > 20 \end{cases} $$

όπου p είναι η τιμή πώλησης και d το ποσό της έκπτωσης

Το επισυναπτόμενο αρχείο σας δίνει μια λίστα από τιμές πώλησης διαφόρων προϊόντων. Να υπολογιστούν:

  1. Το ποσό της έκπτωσης για κάθε προϊόν
  2. Η τελική τιμή, μετά την έκπτωση για κάθε προϊόν
  3. Το συνολικό ποσό έκπτωσης (από όλα τα προϊόντα)
  4. Το συνολικό ποσοστό της έκπτωσης

Αν υποτεθεί πως το κελί a2 περιέχει μια τιμή, τότε ο τύπος που υπολογίζει το ποσό της έκπτωσης είναι:

 = if (a2>20; a2*0,3; a2*0,2)

Προσοχή στο κόμμα (ή την τελεία) των δεκαδικών.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.