Η ώρα είναι:

Υπολογισμός και διάγραμμα μεταβλητού κόστους

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγόμενου προϊόντος (Q) ως προς την εργατική δύναμη (L). Να υπολογιστεί το μεταβλητό κόστος σύμφωνα με την εξίσωση:

$$VC= 100L + 10Q^2$$

και να γίνει η γραφική παράσταση του VC ως προς το L.

L Q
0 0
1 5
2 15
3 20
4 22
5 21
6 18

Το επισυναπτόμενο αρχείο δίνει μια προτεινόμενη λύση με το Excel/OpenCalc.

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.