Ραβδόγραμμα με την R (ομάδα καλαθοσφαίρισης)

Να παρασταθεί με ραβδόγραμμα το ύψος των παικτών μιας ομάδας καλαθοσφαίρισης

pheight <- c(192, 207, 201, 196, 184)
pnames  <- c("Χριστόφορος", "Φίλιππος", "Παύλος", "Δημήτρης", "Βασίλης")
barplot(pheight, names.arg=pnames, ylab="Ύψος", xlab="Παίκτης", col=2)

Να παρασταθεί με ραβδόγραμμα η διαφορά ύψους των παικτών από τον ψηλότερο παίκτη

pheight <- c(192, 207, 201, 196, 184)
pnames  <- c("Χριστόφορος", "Φίλιππος", "Παύλος", "Δημήτρης", "Βασίλης")
dheight <- max(pheight) - pheight
barplot(dheight, names.arg=pnames, ylab="Διαφορά", xlab="Παίκτης", col=3)

Προσοχή! Είναι άλλο πράγμα η διαφορά του ψηλότερου παίκτη από τους άλλους παίκτες! Στην αφαίρεση, δεν ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα...

pheight <- c(192, 207, 201, 196, 184)
pnames  <- c("Χριστόφορος", "Φίλιππος", "Παύλος", "Δημήτρης", "Βασίλης")
dheight <- pheight - max(pheight)
barplot(dheight, names.arg=pnames, ylab="Διαφορά", xlab="Παίκτης", col=3)

Να κατασκευάσετε διάγραμμα στηλών για τη διαφορά ύψους κάθε παίκτη από το μέσο ύψος της ομάδας

pheight <- c(192, 207, 201, 196, 184)
pnames  <- c("Χριστόφορος", "Φίλιππος", "Παύλος", "Δημήτρης", "Βασίλης")
dheight <- mean(pheight) - pheight
barplot(dheight, names.arg=pnames, ylab="Διαφορά", xlab="Παίκτης", col=4)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.