Ραβδόγραμμα με την R (ομάδα καλαθοσφαίρισης)

Να παρασταθεί με ραβδόγραμμα το ύψος των παικτών μιας ομάδας καλαθοσφαίρισης

pheight <- c(192, 207, 201, 196, 184)
pnames  <- c("Χριστόφορος", "Φίλιππος", "Παύλος", "Δημήτρης", "Βασίλης")
barplot(pheight, names.arg=pnames, ylab="Ύψος", xlab="Παίκτης", col=2)

Να παρασταθεί με ραβδόγραμμα η διαφορά ύψους των παικτών από τον ψηλότερο παίκτη

pheight <- c(192, 207, 201, 196, 184)
pnames  <- c("Χριστόφορος", "Φίλιππος", "Παύλος", "Δημήτρης", "Βασίλης")
dheight <- max(pheight) - pheight
barplot(dheight, names.arg=pnames, ylab="Διαφορά", xlab="Παίκτης", col=3)

Προσοχή! Είναι άλλο πράγμα η διαφορά του ψηλότερου παίκτη από τους άλλους παίκτες! Στην αφαίρεση, δεν ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα...

pheight <- c(192, 207, 201, 196, 184)
pnames  <- c("Χριστόφορος", "Φίλιππος", "Παύλος", "Δημήτρης", "Βασίλης")
dheight <- pheight - max(pheight)
barplot(dheight, names.arg=pnames, ylab="Διαφορά", xlab="Παίκτης", col=3)

Να κατασκευάσετε διάγραμμα στηλών για τη διαφορά ύψους κάθε παίκτη από το μέσο ύψος της ομάδας

pheight <- c(192, 207, 201, 196, 184)
pnames  <- c("Χριστόφορος", "Φίλιππος", "Παύλος", "Δημήτρης", "Βασίλης")
dheight <- mean(pheight) - pheight
barplot(dheight, names.arg=pnames, ylab="Διαφορά", xlab="Παίκτης", col=4)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.