Γράφημα κίνησης μετοχών με τη βιβλιοθήκη quantmod της R

Το πακέτο quantmod σας δίνει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για τη λήψη ιστορικών δεδομένων.

Πχ, η κίνηση της μετοχής της Yahoo (κωδικός YHOO) τον Ιανουάριο 2011:

library(quantmod)
getSymbols('YHOO', from='2011-01-01', to='2011-01-31')
chartSeries(YHOO)

218a

Πχ, η κίνηση της μετοχής της IBM (κωδικός IBM) το 2010:

library(quantmod)
getSymbols('IBM', from='2010-01-01', to='2010-12-31')
chartSeries(IBM, theme=chartTheme('white'))

218a

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.