Στατιστικές συναρτήσεις Exce/OpenCalc - Περιγραφικά στατιστικά

Βρείτε το πλήθος, το μέγιστο, το ελάχιστο, το μέσο όρο από 5000 αριθμούς. Εφαρμόστε την καταμέτρηση υπό όρους και βρείτε τον Κ μεγαλύτερο όρο (πχ τον 15ο μεγαλύτερο αριθμό).

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.