Γράφημα με το Excel/Calc χρονολογικής σειράς με μηνιαία στοιχεία

Ένα παράδειγμα με γράφημα χρονολογικής σειράς με μηνιαία στοιχεία.

hotel-monthly

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το πλήθος των πελατών (Πληρότητα) ενός μικρού ξενοδοχείου στο διάστημα 2008-9. Τα δεδομένα είναι μέσος όρος ανά μήνα: Πόσοι ήταν οι πελάτες ανά ημέρα, κατά μέσο όρο, το συγκεκριμένο μήνα.

Ζητείτε το γράφημα της σειράς Πληρότητα ως προς το χρόνο.

Για να μορφοποιήσετε τους δείκτες κατηγορίες σε μια ευανάγνωστη μορφή, πχ Ιαν:08, αλλά ταυτόχρονα να κρατήσετε τη χρονολογική σειρά κάντε τα εξής:

  1. Γράψτε τις ημερομηνίες με τη συνηθισμένη μορφή, πχ 1/10/2008, για να δηλώσετε την 1η Οκτωβρίου του 2008
  2. Δηλώστε τον μήνα ως ημερομηνία με πρώτη του μηνός, πχ για να δηλώσετε τον Οκτώβριο του 2010 γράψτε 1/10/2010
  3. Για να μορφοποιήσετε την εμφάνιση της σειράς ως, πχ Ιαν:08, Φεβ:08, κτλ, ανοίξτε τη μορφοποίηση κελιών και στην κωδικοποίηση μορφοποίησης γράψτε: MMM:YY , που σημαίνει: ο μήνας με συντομογραφία τριών χαρακτήρων, το έτος με δύο ψηφία και διαχωριστικό την άνω και κάτω τελεία
  4. Ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, οι μήνες θα εμφανιστούν στα Ελληνικά, Αγγλικά, ή όποια γλώσσα είναι ενεργοποιημένη.

Και μία άσκηση: Ο Σχετικός σύνδεσμος Νο 1 δίνει τη μέση μηνιαία τιμή του αργού πετρελαίου για τα τελευταία 5 χρόνια. Πάρτε τις τιμές και κάντε το γράφημα.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.