Οι δείκτες είναι διευθύνσεις μνήμης

Οι μεταβλητές αποθηκεύονται στη μνήμη, αυτό σημαίνει πως έχουν κάποια διεύθυνση μνήμης, πχ:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  float x = 1.0/3;
  
  cout << "value  : " << x << endl;  
  cout << "address : " << &x << endl;
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
value  : 0.333333
address : 0x7fff39420d

Ακόμα και αν δε χρησιμοποιείτε κάποιο δείκτη, δε σημαίνει πως η μνήμη δουλεύει χωρίς διευθύνσεις!

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.