Δείκτες και πίνακες στη C++

Μια διάταξη πίνακα στη C++ (array) είναι ένας δείκτης στην πρώτη τιμή, πχ:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  int a[5] = {2,4,6,8,0};
  
  cout << a << endl;  
  cout << &a << endl; 
  cout << *a << endl; 
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
0x7fff77bbde40
0x7fff77bbde40
2

Οι πρώτες δύο γραμμές ταυτίζονται, το όνομα του πίνακα και η διεύθυνση μνήμης της πρώτης τιμής.

Η κλήση *a τυπώνει την πρώτη τιμή του πίνακα a.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.