Ξεκίνημα με το maxima

Χρήση απλών σταθερών και μεταβλητών. Απλές αλγεβρικές παραστάσεις. Ανάθεση τιμών σε μεταβλητές.

a:2;

1+a;

a/2;

a^a;

b:3;

a+b;

a:sqrt(2);

a:cos(0);

a:%pi/2;

a:%e;

a:log(2);

float(a);

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.