Η ώρα είναι:

Ξεκίνημα με το maxima

Χρήση απλών σταθερών και μεταβλητών. Απλές αλγεβρικές παραστάσεις. Ανάθεση τιμών σε μεταβλητές.

a:2;

1+a;

a/2;

a^a;

b:3;

a+b;

a:sqrt(2);

a:cos(0);

a:%pi/2;

a:%e;

a:log(2);

float(a);

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.