Η ώρα είναι:

Επίλυση εξισώσεων μιας μεταβλητής με το maxima

Εύκολα γρήγορα και απλά. Η επίλυση εξισώσεων με το maxima είναι παιχνίδι.

$$ x^2 -1 = 0 $$

solve(x^2-1=0, x);

Ή, πιο αναλυτικά:

eq : x^2-1=0;
solve(eq, [x]);

Αποθήκευση των ριζών σε μεταβλητές:

eq : x^2-1=0;
sol : solve(eq, [x]);
r1 : rhs(sol[1]);
r2 : rhs(sol[2]);

Πιο πολύπλοκες εξισώσεις:

eq:x^3-(9/2)*x^2+(3/2)*x+2=0;
solve(eq, x);

Επίλυση εξίσωσης με συναρτησιακό τύπο:

f(x):=x^2-1;
solve(f(x)=0, x);

Συνδυασμός γραμμικών εξισώσεων:

f(x) := 3*x+5;
g(x) := -2*x+3;
solve(f(x)=g(x), x);

Συνδυασμός μη γραμμικών εξισώσεων:

f(x) := 3*x+5;
g(x) := 2*x^2-1;
solve(f(x)=g(x), x);

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.