Γράφημα με σημεία που ενώνονται με γραμμές

Σας δίνεται η χρονική εξέλιξη της θερμοκρασίας ενός θερμαινόμενου χώρου. Να αναπαράγετε το παρακάτω γράφημα. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε πιστό αντίγραφο, διατηρείστε ωστόσο τα γενικά χαρακτηριστικά του γραφήματος. Πιέστε το πλήκτρο F5 (page reload) για ανανέωση των δεδομένων και του γραφήματος, αν θέλετε ένα νέο γράφημα με άλλο δεδομένα.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.