Χρήση της συνάρτησης vlookup στο Excel/OpenCalc

Η συνάρτηση vlookup είναι χρήσιμη για την απόδοση τιμών με βάση την αναζήτηση σε ένα πίνακα τιμών αναφοράς. Δηλαδή, υπάρχει ένας πίνακας αναφοράς, με τιμές που θέλουμε να τοποθετήσουμε σε ένα άλλο πίνακα.

Παίρνει 3 ορίσματα (και ένα τέταρτο προαιρετικό): την τιμή αναζήτησης, τον πίνακα αναφοράς, και τη τη στήλη αναζήτησης.

Πχ, έχουμε μια λίστα βαθμολογίας και θέλουμε να παράγουμε το βαθμό ολογράφως, πχ 5->Πέντε, ή 8->Οχτώ. Ή έχουμε ένα κατάλογο υπηρεσιών/τιμών και θέλουμε να συμπληρώσουμε μια λίστα με βάση ένα κωδικό.

Δείτε το συνοδευτικό αρχείο για τα δύο παραδείγματα.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.