Επίλυση συστήματος γραμμικών εξισώσεων με το Maxima

Πρώτος τρόπος

Ορισμός δύο εξισώσεων:

eq1: 3*x -2*y = -1;
eq2: 2*x +y = 4;

Επίλυση με κλήση της διαδικασίας solve:

solve([eq1, eq2]);

maxima 2x2

Δεύτερος τρόπος

Ορισμός δύο εξισώσεων ως παραστάσεις (χωρίς το =, υπονοείται το 0):

eq1: 3*x -2*y + 1;
eq2: 2*x +y - 4;

Επίλυση με κλήση της διαδικασίας solve:

solve([eq1, eq2]);

maxima 2x2

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.