Παραδείγματα παραγώγισης με το maxima

Ορισμός μια συνάρτησης, πχ:

f(x):= x^2-6*x+20;

Υπολογισμός παραγώγου (εννοείται πρώτης παραγώγου):

diff(f(x), x);

ή, με πιο αυστηρό ορισμό:

diff(f(x), x, 1);

Υπολογισμός δεύτερης παραγώγου:

diff(f(x), x, 2);

Ορισμός της παραγώγου ως συνάρτησης:

define(g(x), diff(f(x), x));

Ο ακόλουθος ορισμός δεν είναι σωστός:

g(x):= diff(f(x), x);

Μπορούμε όμως έτσι, προσοχή στα εισαγωγικά στην αρχή:

g(x):= ''( diff(f(x), x) ) ;

Υπολογισμός σημείου παραγώγου, πχ g(5):

g(5);

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.