Η ώρα είναι:

Ολοκλήρωση από ή ως το άπειρο με το Maxima

Το άπειρο δηλώνεται με τη μεταβλητή inf. Δείτε μερικά παραδείγματα:

Έστω η συνάρτηση: $$ f(x) = e^{-x^2} $$

f(x):= exp(-x^2);
 1. Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $$\int_{0}^{\infty} f(x) dx$$
  integrate(f(x), x, 0, inf);
  
 2. Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $$\int_{-\infty}^{0} f(x) dx$$
  integrate(f(x), x, -inf, 0);
  
 3. Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$
  integrate(f(x), x, -inf, inf);
  

Οι υπολογισμοί στο maxima μαζί με το προαιρετικό γράφημα της συνάρτησης:

inte 2

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.