Ολοκλήρωση από ή ως το άπειρο με το Maxima

Το άπειρο δηλώνεται με τη μεταβλητή inf. Δείτε μερικά παραδείγματα:

Έστω η συνάρτηση: $$ f(x) = e^{-x^2} $$

f(x):= exp(-x^2);
 1. Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $$\int_{0}^{\infty} f(x) dx$$
  integrate(f(x), x, 0, inf);
  
 2. Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $$\int_{-\infty}^{0} f(x) dx$$
  integrate(f(x), x, -inf, 0);
  
 3. Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$
  integrate(f(x), x, -inf, inf);
  

Οι υπολογισμοί στο maxima μαζί με το προαιρετικό γράφημα της συνάρτησης:

inte 2

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.