Η ώρα είναι:

Ροή προγράμματος και διαδικασίες ελέγχου με το Maxima