Άσκηση υπολογισμού μεταβολής της ελαστικότητας ζήτησης με το Maxima

Έστω πως η αντίστροση συνάρτηση ζήτησης για ένα αγαθό περιγράφεται από τη σχέση:

$$ p = 50 \, -10\,q $$

Να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης όταν η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται κατά μία μονάδα, με αρχική τιμή $$p = 15$$

Να υπολογιστεί η διαφορά δαπάνης κατανάλωσης για αυτή τη μεταβολή.

Το επισυναπτόμενο αρχείο έχει τη λύση για την περίπτωση της αύξησης. Με μια μικρή αλλαγή μπορείτε να λύσετε την άσκηση και για τη μείωση. Τι συμπεραίνετε;

Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε την ελαστικότητα με αντίστροφη μεταβολή, πχ από 14 σε 15, ή από 16 σε 15. Τι συμπεραίνετε;

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.