Δημιουργία αρχείου με ανακατεύθυνση εξόδου στη C++

Ένα απλό πρόγραμμα που τυπώνει τα τετράγωνα των αριθμών από το 1 ως το 5:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i;

  for (i=1; i <= 5; i++)
  {
    cout << i*i << endl;
  }
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
1
4
9
16
25

Ανακατεύθυνση στο αρχείο sq5.txt:

astavrak@apollonia:~$ ./a.out > sq5.txt

Η έξοδος του προγράμματος πραγματοποιείται στο αρχείο sq5.txt. Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα του αρχείου με την εντολή cat:

astavrak@apollonia:~$ cat sq5.txt 
1
4
9
16
25

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.