Δημιουργία αρχείου με ανακατεύθυνση εξόδου στη C++

Ένα απλό πρόγραμμα που τυπώνει τα τετράγωνα των αριθμών από το 1 ως το 5:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i;

  for (i=1; i <= 5; i++)
  {
    cout << i*i << endl;
  }
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
1
4
9
16
25

Ανακατεύθυνση στο αρχείο sq5.txt:

astavrak@apollonia:~$ ./a.out > sq5.txt

Η έξοδος του προγράμματος πραγματοποιείται στο αρχείο sq5.txt. Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα του αρχείου με την εντολή cat:

astavrak@apollonia:~$ cat sq5.txt 
1
4
9
16
25

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.