Οριζόντιο ραβδόγραμμα στο Excel/OpenCalc

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τους χρόνους απόκρισης 6 ιστοσελίδων. Να αναπαραγάγετε το διάγραμμα.

36a

Να προσέξετε πως στο οριζόντιο γράφημα ο κάθετος άξονας είναι ο άξονας X και ο οριζόντιος άξονας είναι ο άξονας Y.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.