Διάγραμμα πίτας 3D

Σας δίνονται τα καθαρά κέρδη (σε χιλ. EUR) μιας εταιρείας όπως βρέθηκαν ανά τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Να παραστήσετε γραφικά τα κέρδη με διάγραμμα πίτας ως προς το τρίμηνο. Να δείξετε το ποσοστό κερδών ως προς το σύνολο των κερδών του έτους. Η προσθήκη τρίτης διάστασης μπορεί να δώσει έμφαση στο γράφημα, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει ψευδαισθήσεις για την πραγματική αναλογία των μεγεθών! Εδώ δίνεται έμφαση σε ένα "κομμάτι" της πίτας με αποκόλληση από τα υπόλοιπα.

pie2

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.