Διάγραμμα με δύο σειρές δεδομένων σε γραμμές

Ένας επενδυτής παρακολουθεί την τιμή κλεισίματος δύο μετοχών στο χρηματιστήριο. Να παραστήσετε γραφικά την εξέλιξη της τιμής για δέκα ημέρες, όπως δείχνεται στο παρακάτω σχήμα.

lines

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.