Δύο σειρές δεδομένων σε διαφορετικούς κάθετους άξονες

Πολλές φορές, όταν υπάρχουν περισσότερες από μία σειρές δεδομένων, υπάρχει η ανάγκη για δύο διαφορετικές κλίμακες στον κάθετο άξονα, κυρίως όταν οι τιμές των δύο μεταβλητών διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Πχ, παρακάτω δείχνεται το πλήθος των πελατών μιας καφετέριας και η μέση τιμή κατανάλωσης ανά πελάτη για πέντε μέρες. Τα δύο μεγέθη είναι διαφορετικής τάξης μεγέθους και απαιτείται η ύπαρξη δύο διαφορετικών αξόνων για την ικανοποιητική παρουσίασή τους.

bar2

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.