Μεταβολή στο μερίδιο της αγοράς με το Calc/Excel/Octave

Τρεις εταιρίες κατέχουν το 50, 20 και 30% των πελατών για την αγορά ενός προϊόντος (πχ, κινητή τηλεφωνία, αεροπορικά εισιτήρια, κτλ.).

Μετά από κάποιο διάστημα, παρατηρείται κινητικότητα στην αγορά, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

share

Για παράδειγμα, η εταιρεία A κρατά το 65% των πελατών της, αλλά χάνει το 20% προς την εταιρία Β και το 15% προς την εταιρία Γ.

Να υπολογίζετε το νέο μερίδιο της αγοράς, μετά από τις αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Να υπολογίζετε το μελλοντικό μερίδιο της αγοράς, αν η ίδια κινητικότητα παρατηρηθεί ακόμα μία φορά.

Δείτε επίσης την παρουσίαση από τη διάλεξη: Οικονομικές εφαρμογές γραμμικής άλγεβρας

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.