Κατανομή δείγματος και έλεγχος υποθέσεων με την R

Υπόθεση εργασίας.

Ένας παραγωγός πορτοκαλιών διαθέτει σε μια λαϊκή αγορά πορτοκάλια σε συσκευασίες των 3 κιλών προς 2 €. Από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως το βάρος της συσκευασίας είναι μια τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέσο το 3 και διακύμανση 0,15.

1ο ερώτημα

Να υπολογιστεί η πιθανότητα, μία τέτοια συσκευασία να ζυγίζει περισσότερο από 3,1 κιλά.

469a

> pnorm(3.1, mean=3, sd=0.15, lower.tail=FALSE)
[1] 0.2524925

Δηλαδή, με πιθανότητα περίπου 25% μία συσκευασία πορτοκαλιών ζυγίζει περισσότερο από 3,1 κιλά.

2ο ερώτημα

Να υπολογιστεί η πιθανότητα αγοράς 5 συσκευασιών πορτοκαλιών με μέσο βάρος άνω των 3,1 κιλών

469b

> pnorm(3.1, mean=3, sd=0.15/sqrt(5), lower.tail=FALSE)
[1] 0.06801856

Δηλαδή με πιθανότητα περίπου 6,8% 5 τέτοιες συσκευασίες έχουν μέσο βάρος περισσότερο από 3,1 κιλά.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.