Εύρεση κατηγορίας ΦΠΑ με το Excel/Calc

Ένα προϊόν λιανικής πώλησης φορολογείται με:

  • Κατηγορία 1 : 13%
  • Κατηγορία 2 : 23%
  • Κατηγορία 3 : 36%

Να προγραμματίσετε ένα φύλλο εργασίας έτσι ώστε να υπολογίζετε το ποσό το φόρου (ΦΠΑ) όταν ο χρήστης δώσει τη λιανική τιμή πώλησης και τον κωδικό της κατηγορίας

Στο επισυναπτόμενο αρχείο προτείνονται δύο τρόποι λύσης. Υπάρχουν κι άλλοι. Πειραματιστείτε με τη διαδικασία για να αποκτήσετε την κατάλληλη εμπειρία.

Επίσης σκεφτείτε την πιθανή ανάγκη για ένα τρίτο if!

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.