Εισαγωγικές σημειώσεις για το Maxima (υπολογιστική άλγεβρα)

Σημειώσεις για τη χρήση του προγράμματος Maxima:

  1. Εισαγωγή στο Maxima
  2. Επίλυση εξισώσεων με το Maxima
  3. Γραφικές παραστάσεις με το Maxima
  4. Παραγώγιση με το Maxima
  5. Ολοκλήρωση με το Maxima

Δείτε επίσης τη διάλεξη: Εισαγωγή στην υπολογιστική άλγεβρα με το πρόγραμμα Maxima.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.