Υπολογισμός της ισορροπίας της αγοράς με το Octave/Matlab

eq

Έστω οι καμπύλες ζήτησης και προσφοράς:

$$ \begin{array}{l l} q^D &= 35 - 4\, p \\ q^S &= 5 +2\, p \end{array} $$

Το σύστημα εξισώσεων μπορεί να γραχεί ως:

$$ \begin{array}{l l} q + 4\, p &= 35 \\ q - 2\, p &= 5 \\ \end{array} $$

Και να λυθεί ως:

$$ \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad , \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 35 \\ 5 \end{pmatrix} \quad , \quad \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b} $$

a = 35;
b = 4;
c = 5;
d = 2;

A = [1 b; 1 -d];
B = [a; c];
x = inv(A) * B;

>> qstar = x(1)
qstar =  15.000
>> pstar = x(2)
pstar =  5

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.