Η συνάρτηση rand() για παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 2:58, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp τυχαίοι αριθμοί rand

Η συνάρτηση rand() επιστρέφει ένα τυχαίο αριθμό ανάμεσα στο 0 και στο 2147483647 ($$2^{31}-1$$).

Η χρήση της απαιτεί την συμπερίληψη της stdlib.h.

Ένα απλό παράδειγμα δίνεται παρακάτω.

#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;
 
int main ()
{
  int x;

  x = rand();
  cout << "A random integer number : " << x << endl;
  cout << "Maximum random number  : " << RAND_MAX << endl;
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.