Η συνάρτηση rand() για παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 2:58, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp τυχαίοι αριθμοί rand

Η συνάρτηση rand() επιστρέφει ένα τυχαίο αριθμό ανάμεσα στο 0 και στο 2147483647 ($$2^{31}-1$$).

Η χρήση της απαιτεί την συμπερίληψη της stdlib.h.

Ένα απλό παράδειγμα δίνεται παρακάτω.

#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;
 
int main ()
{
  int x;

  x = rand();
  cout << "A random integer number : " << x << endl;
  cout << "Maximum random number  : " << RAND_MAX << endl;
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.