Αρχικοποίηση σπόρου (seed) της γεννήτριας τυχαίων αριθμών στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 5:40, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp τυχαίοι αριθμοί αρχικοποίηση γεννήτριας σπόρος rand seed

Η συνάρτηση srand() παίρνει ως όρισμα ένα ακέραιο αριθμό (seed) με βάση τον οποίο αρχικοποιείται η γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών.

Δοκιμάστε διαφορετικές τιμές του σπόρου (seed) και ελέγξτε το αποτέλεσμα του παρακάτω προγράμματος μετά από διαδοχικές εκτελέσεις.

#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;
 
int main ()
{
 int i, x;
 srand(1); // Αρχικοποίηση γεννήτριας
 
 for (i=0; i<5; i++)
 {
  x = rand();
  cout << "Random integer : " << x << endl;
 }
  
 return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.