Αρχικοποίηση σπόρου (seed) της γεννήτριας τυχαίων αριθμών στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 5:40, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp τυχαίοι αριθμοί αρχικοποίηση γεννήτριας σπόρος rand seed

Η συνάρτηση srand() παίρνει ως όρισμα ένα ακέραιο αριθμό (seed) με βάση τον οποίο αρχικοποιείται η γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών.

Δοκιμάστε διαφορετικές τιμές του σπόρου (seed) και ελέγξτε το αποτέλεσμα του παρακάτω προγράμματος μετά από διαδοχικές εκτελέσεις.

#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;
 
int main ()
{
 int i, x;
 srand(1); // Αρχικοποίηση γεννήτριας
 
 for (i=0; i<5; i++)
 {
  x = rand();
  cout << "Random integer : " << x << endl;
 }
  
 return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.