Παραγωγή τυχαίων αριθμών σε μια περιοχή

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 4:56, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp εύρος τυχαίων αριθμών rand random number range
#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;
 
int main ()
{
 int x;
 srand(1); 
 
 x = rand() % 5;
 cout << "x [0,4] : " << x << endl;
 
 x = rand() % 5 + 1;
 cout << "x [1,5] : " << x << endl; 

 x = rand() % 5 - 2;
 cout << "x [-2,2] : " << x << endl;
 
 return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.