Παραγωγή τυχαίων αριθμών σε μια περιοχή

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 4:56, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp εύρος τυχαίων αριθμών rand random number range
#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;
 
int main ()
{
 int x;
 srand(1); 
 
 x = rand() % 5;
 cout << "x [0,4] : " << x << endl;
 
 x = rand() % 5 + 1;
 cout << "x [1,5] : " << x << endl; 

 x = rand() % 5 - 2;
 cout << "x [-2,2] : " << x << endl;
 
 return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.