Παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών [0,1) στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 7:28, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp δεκαδικοί τυχαίοι αριθμοί rand random number

#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;
 
int main ()
{
 int i;
 double x;
 srand(1); 
 
 for (i=0; i<5; i++)
 {
  x = (double) rand() / RAND_MAX;
  cout << "x [0,1) : " << x << endl;
 }
 
 return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.