Αριθμητική δεικτών στη C++

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main()
{
 int val;
 int *p;

 /* random value */
 p = &val;  
 cout << "pointer : " << p << endl;  
 cout << "value  : " << val << endl << endl; 

 /* assign value with a pointer */
 *p = 10;
 cout << "pointer : " << p << endl;  
 cout << "value  : " << val << endl << endl; 

 /* increase value by 1 */
 (*p)++;
 cout << "pointer : " << p << endl;   
 cout << "value  : " << val << endl << endl;

 /* next memory position 1 */
 ++p;
 cout << "pointer : " << p << endl;   
 cout << "value  : " << val << endl << endl;
 
 return 0;  

}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.