Μεταβίβαση αριθμητικών ορισμάτων στη γραμμή εντολών

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main (int argc, char *argv[])
{
  double x;
  
  if (argc != 2) 
  {
    cout << "Χρήση: ./a.out number" << endl; 
    return 1;
  }
  
  x = atof(argv[1]);
  
  cout << x*x << endl;
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.