Μεταβίβαση αριθμητικών ορισμάτων στη γραμμή εντολών

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main (int argc, char *argv[])
{
  double x;
  
  if (argc != 2) 
  {
    cout << "Χρήση: ./a.out number" << endl; 
    return 1;
  }
  
  x = atof(argv[1]);
  
  cout << x*x << endl;
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.