Τοπικές και καθολικές μεταβλητές στη C++

#include <iostream>

using namespace std;

int a = 10; // global variable

int x2(int x)
{
 return 2*x;
}

int doubleval()
{
 return 2*a;
}

int main()
{
 int b = 5; // local variable
 
 cout << "a = " << a << endl;
 cout << "b = " << b << endl;

 a = doubleval();
 b = x2(b);
 cout << "2a = " << a << endl;
 cout << "2b = " << b << endl;
 
 return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.