Τοπικές και καθολικές μεταβλητές στη C++

#include <iostream>

using namespace std;

int a = 10; // global variable

int x2(int x)
{
 return 2*x;
}

int doubleval()
{
 return 2*a;
}

int main()
{
 int b = 5; // local variable
 
 cout << "a = " << a << endl;
 cout << "b = " << b << endl;

 a = doubleval();
 b = x2(b);
 cout << "2a = " << a << endl;
 cout << "2b = " << b << endl;
 
 return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.