Διαφορά καθολικής μεταβλητής και σταθεράς στη C++

#include <iostream>

int a = 10; // global variable
const int b = 20; // constant
 
using namespace std;
 
int main()
{  
  cout << "a = " << a << endl;
  cout << "b = " << b << endl;
  
  ++a;
  //++b;

  cout << "a = " << a << endl;
  cout << "b = " << b << endl;
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.