Συνάρτηση που επιστρέφει bool στη C++

Ένα πρόγραμμα που διαβάζει από τη γραμμή διαταγών έναν ακέραιο αριθμό και υπολογίζει αν το αντίστοιχο έτος είναι δίσεκτο ή όχι.

Τον υπολογισμό εκτελεί η συνάρτηση isLeap η οποία επιστρέφει μια τιμή bool (true, false) ανάλογα με το αποτέλεσμα.

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

bool isLeap(int y);

int main (int argc, char *argv[])
{
  bool leap;
  int year;
  
  if (argc != 2)
  {
    cout << "Δώστε το έτος που θέλετε να υπολογίσετε" << endl;
    return 1;
  }
  
  year = atof(argv[1]);
  leap = isLeap(year);
  if (leap)
  {
    cout << "Το έτος " << year << " είναι δίσεκτο." << endl;
  }
  else
  {
    cout << "Το έτος " << year << " δεν είναι δίσεκτο." << endl;
  }
    
  return 0;
}

bool isLeap(int y)
{
  bool leap;
  if (y % 400 == 0) 
  {
    leap = true;
  }
  else if (y % 100 == 0)
  {
    leap = false;
  }
  else if (y % 4 == 0)
  {
    leap = true;
  }
  else
  {
    leap = false;
  }  
  return leap;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.