Κλήση συνάρτησης με αναφορά στη C++

Το μεγάλο πλεονέκτημα κλήσης με αναφορά μιας συνάρτησης είναι η δυνατότητα τροποποίησης της τιμής μιας μεταβλητής.

Εδώ ένα παράδειγμα μετατροπής ενός αριθμού στον αντίστροφό του.

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

void inverseNumber(float &x)
{
  x = 1/x;
}

int main ()
{
  float x;
  
  cout << "Δώσε έναν αριθμό, x= ";
  cin >> x;  
  
  inverseNumber(x);
  cout << "1/x = " << x << endl;
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.