Κλήση συνάρτησης με αναφορά στη C++

Το μεγάλο πλεονέκτημα κλήσης με αναφορά μιας συνάρτησης είναι η δυνατότητα τροποποίησης της τιμής μιας μεταβλητής.

Εδώ ένα παράδειγμα μετατροπής ενός αριθμού στον αντίστροφό του.

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

void inverseNumber(float &x)
{
  x = 1/x;
}

int main ()
{
  float x;
  
  cout << "Δώσε έναν αριθμό, x= ";
  cin >> x;  
  
  inverseNumber(x);
  cout << "1/x = " << x << endl;
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.