Υπερφόρτωση ονόματος συνάρτησης στη C++

Μια κλασική εφαρμογή υπερφόρτωσης συνάρτησης. Μια συνάρτηση μπορεί να οριστεί δύο φορές με διαφορετικό πλήθος ορισμάτων κατά την κλήση της.

#include <iostream>

using namespace std;

float add(float x1, float x2)
{
  return (x1+x2);
}

float add(float x1, float x2, float x3)
{
  return (x1+x2+x3);
}

int main ()
{
  float x1 = 1.2;
  float x2 = 2.15;
  float x3 = 0.4;
  
  // κλήση με 2 ορίσματα
  cout << add(x1, x2) << endl;
  // κλήση με 3 ορίσματα
  cout << add(x1, x2, x3) << endl;
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.