Υπερφόρτωση ονόματος συνάρτησης στη C++

Μια κλασική εφαρμογή υπερφόρτωσης συνάρτησης. Μια συνάρτηση μπορεί να οριστεί δύο φορές με διαφορετικό πλήθος ορισμάτων κατά την κλήση της.

#include <iostream>

using namespace std;

float add(float x1, float x2)
{
  return (x1+x2);
}

float add(float x1, float x2, float x3)
{
  return (x1+x2+x3);
}

int main ()
{
  float x1 = 1.2;
  float x2 = 2.15;
  float x3 = 0.4;
  
  // κλήση με 2 ορίσματα
  cout << add(x1, x2) << endl;
  // κλήση με 3 ορίσματα
  cout << add(x1, x2, x3) << endl;
  
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.