Κλήση συνάρτησης με αναδρομή στη C++

Μία συνάρτηση που επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού.

#include <iostream>

using namespace std;

int factorial(int n);

int main() 
{
  unsigned int n;
  
  cout << "Δώσε έναν θετικό ακέραιο: ";
  cin >> n;
  
  if (n < 0)
  {
    cout << "Είπαμε θετικό αριθμό" << endl;
  }
  else
  {
    cout << n << "! = " << factorial(n) << endl;
  }
  
  return 0;
}

int factorial(int n) {
  unsigned long int f;
  
  if (n <= 1) 
  {
    f = 1;
  }
  else
  {
    f = n * factorial(n - 1);
  }
  return f;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.