Υπολογισμός παραγώγου με αριθμητική προσέγγιση στο Excel/Calc

Παράδειγμα υπολογισμού της παραγώγου με αριθμητικές μεθόδου. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο και τις επεξηγήσεις του. Προσοχή! Το παράδειγμα αφορά πραγματική συνεχή συνάρτηση μιας μεταβλητής.

Η παράγωγος είναι:

$$ f'(x)=\lim_{h\to 0}{f(x+h)-f(x)\over h} $$

Η οποία μπορεί να προσεγγιστεί αριθμητικά με τον τύπο του Νεύτωνα:

$$ f'(x)= \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2 h} $$

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.