Ασκήσεις προγραμματισμού με δομές ελέγχου στη C++

Να γράψετε ένα πρόγραμμα που:

  1. Αφαιρεί από το 100 5 αριθμούς που δίνει ο χρήστης και τυπώνει το αποτέλεσμα.
  2. Υπολογίζει πόσες φορές υπάρχει η 29η Φεβρουαρίου ανάμεσα σε δύο έτη ανάμεσα στο 2001 και στο 2099.
  3. Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (STDIN) δεκαδικούς αριθμούς μέχρι ο χρήστης να δώσει το 0 και υπολογίζει το μέσο των θετικών $$\overline{x}_p$$ και αρνητικών όρων $$\overline{x}_n$$. Υπολογίζει επίσης τη διαφορά των μέσων όρων $$\overline{x}_p - \overline{x}_n$$
  4. Διαβάζει δύο αριθμούς που αντιπροσωπεύουν ακτίνες κύκλων και υπολογίζει το λόγο των κυκλικών επιφανειών.
  5. Διαβάζει το κέντρο (x,y) και την ακτίνα (r) δύο κύκλων και υπολογίζει το εμβαδό της επιφάνειας τομής. Αν η ο τομή έχει επιφάνεια 0 ζητά από το χρήστη επανάληψη εισόδου δεδομένων.
  6. Πυθαγόρειες τριάδες

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.