Ισορροπία της αγοράς με το Maxima

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 45:31, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Maxima επίλυση συστήματος εξισώσεων ισορροπία της αγοράς

Αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης και προσφοράς:

$$ \begin{align*} p &= a - b\, q \\ p &= c + d\, q \end{align*} $$

Η ποσότητα ισορροπίας:
$$ q_0 = \dfrac{a-c}{b + d} $$

Η τιμή ισορροπίας:
$$ p_0 = \dfrac{a\,d+b\,c}{b+d} $$

Επίλυση στο Maxima

D(q) := a - b*q;
S(q) := c + d*q;
sol  :  solve(D(q)=S(q), q);
q0   : rhs(sol[1]);
p0   : D(q0);

SD1D2

Δείτε επίσης:

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.