Ισορροπία της αγοράς με το Maxima

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 45:31, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Maxima επίλυση συστήματος εξισώσεων ισορροπία της αγοράς

Αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης και προσφοράς:

$$ \begin{align*} p &= a - b\, q \\ p &= c + d\, q \end{align*} $$

Η ποσότητα ισορροπίας:
$$ q_0 = \dfrac{a-c}{b + d} $$

Η τιμή ισορροπίας:
$$ p_0 = \dfrac{a\,d+b\,c}{b+d} $$

Επίλυση στο Maxima

D(q) := a - b*q;
S(q) := c + d*q;
sol  :  solve(D(q)=S(q), q);
q0   : rhs(sol[1]);
p0   : D(q0);

SD1D2

Δείτε επίσης:

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.