Λειτουργία της επιχείρησης σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:40:16, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Maxima επίλυση συστήματος εξισώσεων ισορροπία της αγοράς νεκρό σημεία μεγιστοποίηση κέρδους ζημία επιχείρησης

Μερικά παραδείγματα από την οικονομική ανάλυση τέλειου ανταγωνισμού.

  1. Ανάλυση νεκρού σημείου με μη γραμμική συνάρτηση κόστους
  2. Μεγιστοποίηση κερδών, υπολογισμός με παραγώγους
  3. Τομή των καμπυλών οριακού κόστους και οριακού κέρδους
  4. Τιμή και καμπύλες κόστους
  5. Λειτουργία της επιχείρησης με ζημία
perfcomp

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.