Γεωμετρική απεικόνιση λύσης διαφορικής εξίσωσης στο maxima

plot df

$$ y' = (x+y)/2 $$

f(x,y) := (x+y)/2;
sol    : ode2('diff(y,x)=f(x,y), y, x);
sol    : expand(sol);
ic1(sol, x=0, y=1);
plotdf(f(x,y), [trajectory_at, 0, 1])$

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.