Συναρτήσεις βάσης δεδομένων (Excel/OpenCalc)

Τύπος Τι κάνει
=dcounta(data;f;cr) Επιστρέφει το πλήθος των μη κενών κελιών της περιοχής data για τη στήλη f, όπου πληρούνται τα κριτήρια της περιοχής cr
=dcount(data;f;cr) Επιστρέφει το άθροισμα των κελιών της περιοχής data για τη στήλης f της περιοχής data , όπου πληρούνται τα κριτήρια της περιοχής cr
=dmax(data;f;cr) Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή της στήλης f της περιοχής data, όπου πληρούνται τα κριτήρια της περιοχής cr
=dmin(data;f;cr) Επιστρέφει την μικρότερη τιμή της στήλης f της περιοχής data, όπου πληρούνται τα κριτήρια της περιοχής cr
=daverage(data;f;cr) Επιστρέφει τη μέση τιμή της στήλης f της περιοχής data, όπου πληρούνται τα κριτήρια της περιοχής cr
=dstdevp(data;f;cr) Επιστρέφει την τυπική απόκλιση της στήλης f (με βάση τον πληθυσμό) της περιοχής data, όπου πληρούνται τα κριτήρια της περιοχής cr
=dstdev(data;f;cr) Επιστρέφει την τυπική απόκλιση της στήλης f (με βάση το δείγμα) της περιοχής data, όπου πληρούνται τα κριτήρια της περιοχής cr
=dvarp(data;f;cr) Επιστρέφει τη διακύμανση της στήλης f (με βάση τον πληθυσμό) της περιοχής data, όπου πληρούνται τα κριτήρια της περιοχής cr
=dvar(data;f;cr) Επιστρέφει τη διακύμανση της στήλης f (με βάση το δείγμα) της περιοχής data, όπου πληρούνται τα κριτήρια της περιοχής cr
=dproduct(data;f;cr) Επιστρέφει τo γινόμενο της στήλης f της περιοχής data, για τις εγγραφές που πληρούνται τα κριτήρια της περιοχής cr
=dget(data;f;cr) Επιστρέφει την εγγραφή της στήλης f της περιοχής data, όπου πληρούνται τα κριτήρια της περιοχής cr

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.