Οι συναρτήσεις YEAR, MONTH, DAY και DATE για την ανάλυση και σύνθεση ημερομηνιών

Τύπος Τι κάνει
=year(a1) Επιστρέφει το έτος της ημερομηνίας του κελιού a1
=month(a1) Επιστρέφει το μήνα της ημερομηνίας του κελιού a1
=day(a1) Επιστρέφει την ημέρα του μήνα της ημερομηνίας του κελιού a1
=date(2013;10;7) Επιστρέφει τον εσωτερικό αριθμό της ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2013

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.